Søknadsfrister 2020

Søknadsfrister i 2020 er:

10. januar – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 26. januar

2. mars – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 20. – 22. mars

18. mai – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 5. – 6. juni

5. oktober – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 23. – 25. oktober

 

Svarbrev blir sendt ut så fort protokoll fra møtene foreligger.