Søknadsfrister 2019

Søknadsfrister i 2019 er:

18. februar – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 1. – 3. mars

5. april – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 26. – 28. april

14. mai – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 24. – 26. mai

12. august – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 23. – 25. august

7. oktober – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg 18. – 20 oktober

31. desember – behandles på møte i ungdommens fylkesutvalg januar 2020