Om ungdomsfondet

Det er kanskje som barn og unge vi er mest kreative, og sitter med mange ideer som vi gjerne vil realisere. Denne ungdommelige skaperkraften trenger å bli tatt vare på.

Hovedmålet med ordningen er læring og utvikling av entreprenørielle ferdigheter gjennom utvikling, planlegging og gjennomføring av egne ideer og prosjekter. Tiltaket er lagt til næring, og er et av flere virkemiddel for å oppnå målsettinger innenfor næringsområdet. I Strategi for innovasjon og verdiskaping er det overordnede målet «Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag». Entreprenørskap er omtalt innenfor verktøyene og gjennomgående temaene i strategien.