Rapport / evaluering

Alle som har fått støtte skal levere en rapport/evaluering av hvordan prosjektet har blitt gjennomført innen 6 mnd etter utbetaling av tilskudd. Fyll ut skjemaet så detaljert som mulig. Vi ønsker at rapporten skal gi et bilde av hvordan prosjektet (eller etableringen av bedrift) er gjennomført, hvilke resultater er oppnådd/hva har du lært, hvordan har prosjektet påvirket eller involvert andre samt et regnskapssammendrag.


Tusen takk for at du hjelper oss med å lage et enda bedre tilbud til kreative og tiltaksfulle ungdommer!