Tilskudd

Ofte er det behov for litt penger når ny aktivitet skal startes opp eller prosjekter skal gjennomføres. Trøndelag fylkeskommunen gir økonomisk støtte til ulike aktiviteter, arrangementer og bedriftsetableringer i Trøndelag. Kravet for å få tildelt støtte gjennom våre støtteordninger er at prosjektet er eid, drevet og gjennomført av ungdom mellom 13 – 25 år. Andre kriterier for fondet finner dere her. 

Hvis du er usikker på om du kan søke er det bare å ta kontakt.