Hva støtter vi?

Målet med ordningen

Målet med ordningen er at ungdommer skal kunne realisere sine egne prosjektideer, og gjennom dette lære og trene på utvikling, planlegging, og gjennomføring og utvikle entreprenørielle ferdigheter.

Hvordan søke?

Tilskuddsordningen har søknadsfrister som følger møteplanen til Ungdommens fylkesutvalg. Alle søknader skal sendes inn elektronisk til oss. Trykk på denne linken, fyll ut de ulike postene så detaljert som mulig og trykk på “Send skjema”. Da vil du i løpet av kort tid få en bekreftelse på at søknaden er sendt.

Man kan søke støtte på inntil 30 000 kr pr prosjekt. Budsjett som viser prosjektets omfang og økonomiske behov må ligge ved søknaden.

Hvem kan få støtte?

 • Personer mellom 13 – 25 år (Du kan søke ut året du fyller 25)
 • Enkeltpersoner og grupper, enkeltpersonsforetak, ungdoms- eller studentbedrifter og organisasjoner:
  • Gruppe hvor minimum 50 % av gruppen er under 25 år 
  • Enkeltpersonsforetak og Ungdomsbedrifter som eies av ungdom mellom 13 – 25 år, og er registrert i Trøndelag.
  • Organisasjoner som drives og styres av ungdom

Kriterier for støtte

 • Prosjektet skal utvikles, planlegges og gjennomføres av ungdom. Voksne kan hjelpe ved behov men ikke lede eller styre arbeidet.
 • Prosjektet må enten gjennomføres i Trøndelag, omhandle Trøndelag eller søker må bo i Trøndelag
 • Prosjektet skal gi ungdom i Trøndelag nytte og glede
 • Prosjektet skal føre til læring, næring eller utvikling av samfunnet
 • Prosjekter med tema bærekraft, miljø og psykisk helse er prioritert

Hva kan det søkes støtte til?

 • Utvikling og uttesting av mindre bedrifts- og produktideer, og kompetanseheving for selv kunne utvikle bedrift og produkt.
 • Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og demoinnspillinger av musikk. Filmprosjektet kan støttes med inntil 10 000 kr. Unntak kan gjøres om prosjektet omhandler tema som bærekraft eller psykisk helse.
 • Arrangementer som for eksempel konserter, kurs, utstillinger og teater. Arrangementene må være rusfrie.  Arrangementer og aktiviteter må være rusfrie og åpen for alle. Arrangement som er lukket for en gruppe må ha et klart innhold ut over sosialt samvær.

Hva støtter vi ikke!

 • Fysiske investeringer og innkjøp av utstyr og råvarer, med unntak av utstyr til utvikling av første utgave av produktet slik at det kan testes.
 • Utvikling av digitale løsninger, apper og nettsider, men kompetanseheving innenfor digitalisering og programmering kan støttes.
 • Ungdoms- og studentbedrifter gis ikke støtte til markedsføring, profilering og utgifter til stands.
 • Offentlige tiltak eller prosjekter som naturlig faller inn under kommunen eller fylkeskommunens sitt ordinære ungdomstilbud og har driftsstøtte.
 • Prosjekter som får annen støtte fra Fylkeskommunen eller Innovasjon Norge.
 • Lønn til eget arbeid med prosjektet
 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.
 • Offentlige organer, enheter eller virksomheter som er en del av det offentlige tilbudet.
 • Prosjekter og oppgaver i skolen, med unntak av ungdoms- og studentbedrifter
 • Drift av allerede igangsatte tiltak
 • Partipolitiske arrangementer

Ta kontakt om du lurer på noe eller er usikker på ditt prosjekt kan få støtte – og det koster ingenting å søke!

Kontaktinformasjon

E-mail: birdi@trondelagfylke.no