Hva støtter vi?

Hvordan søke?

Tilskuddsordningen har søknadsfrister som følger møteplanen til Ungdommens fylkesutvalg. Alle søknader skal sendes inn elektronisk til oss. Trykke på denne linken, fyll ut de ulike postene og trykke på «Send skjema». Du vil du i løpet av kort tid få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Skulle du ha problemer med å bruke, eller sende det elektroniske skjemaet kan du sende søknaden som epost. Husk da å få med de punktene som står i søknadsskjemaet.

Man kan søke støtte på inntil 50 000 kr pr prosjekt.

Hvem kan søke?

 • Søker må være mellom 13 – 25 år (Du kan søke ut året du fyller 25)
 • Om en gruppe søker må minimum 50 % av gruppen være yngre enn 25 år 
 • Prosjektet må enten gjennomføres i Trøndelag, omhandle Trøndelag eller søker må
  bo i Trøndelag
 • Prosjektet skal utvikles, planlegges og gjennomføres av ungdom
 • Prosjektet skal gi ungdom i Trøndelag nytte og glede
 • Prosjektet skal føre til læring, næring eller utvikling av samfunnet

Hva kan det søkes støtte til?

 • Etablering og uttesting av mindre bedriftsideer og utvikling av produkter
 • Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og demoinnspillinger av musikk
 • Arrangementer som for eksempel konserter, kurs, utstillinger og teater. Arrangementene må være rusfrie.

Hva støtter vi ikke!

 • Investeringer i privat utstyr som f.eks. musikkutstyr, fotoutstyr, pc osv.
 • Offentlige tiltak eller prosjekter som naturlig faller inn under kommunen eller
  fylkeskommunens sitt ordinære ungdomstilbud
 • Prosjekter som allerede er støttet av fylkeskommunen
 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.
 • Offentlige organer, enheter eller virksomheter som er en del av det offentlige
  tilbudet.
 • Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen
 • Drift av allerede igangsatte tiltak
 • Partipolitiske arrangementer

Ta ellers kontakt om du lurer på noe eller er usikker på ditt prosjekt kan få støtte – og det koster ingenting å søke!

Kontaktinformasjon

E-mail: birdi@trondelagfylke.no