Hva støtter vi?

Målet med ordningen

Målet med ordningen er at ungdommer skal kunne realisere sine egne prosjektideer, og gjennom dette lære og trene på utvikling, planlegging, og gjennomføring og utvikle entreprenørielle ferdigheter.

Hvordan søke?

Tilskuddsordningen har søknadsfrister som følger møteplanen til Ungdommens fylkesutvalg. Alle søknader skal sendes inn elektronisk til oss. Trykke på denne linken, fyll ut de ulike postene og trykke på «Send skjema». Du vil du i løpet av kort tid få en bekreftelse på at søknaden er sendt.

Man kan søke støtte på inntil 50 000 kr pr prosjekt. Alle søknader over 25 000 kr må til politisk behandling, og det vil da ta lengre tid før søker får svar på sin søknad.

Hvem kan søke?

 • Søker må være mellom 13 – 25 år (Du kan søke ut året du fyller 25)
 • Prosjektet skal utvikles, planlegges og gjennomføres av ungdom selv
 • Om en gruppe søker, må minimum 50 % av gruppen være yngre enn 25 år 
 • Prosjektet må enten gjennomføres i Trøndelag, omhandle Trøndelag eller søker må
  bo i Trøndelag
 • Prosjektet skal gi ungdom i Trøndelag nytte og glede
 • Prosjektet skal føre til læring, næring eller utvikling av samfunnet

Hva kan det søkes støtte til?

 • Etablering og uttesting av mindre bedriftsideer og utvikling av produkter
 • Ungdoms- og studentbedrifter som skal utvikle nye produkter og tjenester. (Ungdoms- og studentbedrifter gis ikke støtte til markedsføring, profilering og utgifter til stands, men kun kostnader i forbindelse med utvikling av produkt).
 • Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og demoinnspillinger av musikk
 • Arrangementer som for eksempel konserter, kurs, utstillinger og teater. Arrangementene må være rusfrie.

Hva støtter vi ikke!

 • Innkjøp av utstyr og råvarer, med unntak av utstyr til utvikling av produktet eller bedriften
 • Offentlige tiltak eller prosjekter som naturlig faller inn under kommunen eller
  fylkeskommunens sitt ordinære ungdomstilbud
 • Prosjekter som allerede er støttet av fylkeskommunen
 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.
 • Offentlige organer, enheter eller virksomheter som er en del av det offentlige
  tilbudet.
 • Prosjekter og oppgaver i skolen, med unntak av ungdoms- og studentbedrifter
 • Drift av allerede igangsatte tiltak
 • Partipolitiske arrangementer

 

Ta ellers kontakt om du lurer på noe eller er usikker på ditt prosjekt kan få støtte – og det koster ingenting å søke!

Kontaktinformasjon

E-mail: birdi@trondelagfylke.no