Søknadsskjema

For å kunne få tilskudd må søknaden oppfylle kravene for ordningen. Før du fyller inn søknaden ber vi deg lese gjennom kriteriene for ordningen. Fyll inn så detaljert som mulig. 

Søknader hvor voksne sender inn på vegne av ungdommer, prosjekter hvor voksne i hovedsak står for planlegging og gjennomføring eller om det mangler budsjett som viser hva tilskudd skal brukes til, vil ikke bli behandlet. Budsjettet må f.eks. vise hva man skal kjøper av eksterne tjenester og hva man må kjøpe inn av materiell. 

Det har det siste årene vært større søknad enn det vi har tilskuddsmidler til. Det medfører at man må gjøre prioriteringer mellom prosjekter.

Søknader blir behandlet 6 ganger pr år av Ungdommens fylkesutvalg, og svarbrev vil bli sendt ut digitalt i løpet av 14 dager etter behandling.  

Søknadsfrister i 2024 er:

2. januar – Behandles i UFUs møte 14. januar

1. mars – Behandles i UFUs møte 17. mars

16. mai – Behandles i UFUs møte 6. juni

4. september – Behandles i UFUs møte 22. september

1. oktober – Behandles i UFUs møte 20. oktober

11. november – Behandles i UFUs møte 30. november

30. desember – Behandles i UFUs møte i januar 2025