Søknadsskjema

For å kunne få tilskudd må søknaden oppfylle kravene for ordningen. Det har de siste årene vært større søknad enn det vi har tilskuddsmidler til. Det medfører at man må gjøre prioriteringer mellom prosjekter.

Søknader blir behandlet 5 ganger pr år av Ungdommens fylkesutvalg, og svarbrev vil bli sendt ut digitalt i løpet av 14 dager etter behandling.  

Søknadsfrister i 2021 er:

21. februar, 11. april, 23. mai, 5. september og 10. oktober.