Lenker

Som ungdom og gründer i Nord-Trøndelag finnes det mange tilbud som kan hjelpe deg videre. Her kommer en oversikt over ulike støtteordninger.

Har du tips til flere ordninger, ta gjerne kontakt med oss.

Starte egen bedrift:

Ungdomsprosjekt

Aktiv Ungdom
Stort sett alle ungdomsgrupper kan søke om støtte. Hovedkriteriene er: Ungdom mellom 13 og 30 år

Prosjektet skal vare mellom tre og tolv måneder Prosjektet bør ha en europeisk dimensjon. Prosjektet skal ha et tema og klare målsettinger for deltakerne. Tema bestemmer gruppen selv Prosjektet bør være nyskapende, dvs. dreie seg om noe nytt som ikke har vært gjort i lokalsamfunnet før
Finansiering: Aktiv Ungdom dekker en del av prosjektets kostnader. Støtten er et engangsbeløp som er ment å bidra til at prosjektet kan gjennomføres fullt ut. Beløpets størrelse er avhengig av prosjektets prioritet.

Frifond er delt i tre deler: Frifond-teater, frifond-musikk og frifond-barn og unge. For å få støtte fra Frifond må pengene brukes til å skape aktivitet og engasjement hos barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Støtten fra Frifond skal gå til lag, ikke til privatpersoner.
www.frifond.no

Comenius – språkprosjekt
Grupper på minst 10 elever over 14 år i grunn- og videregående skole kan søke støtte til elevutvekslinger med skoler i land som er medlem av EU. Hensikten er å lære fremmedspråk i autentiske situasjoner.

Søknadsfrist: 1. mars
www.siu.no/comenius

European Cultural Foundation
European Cultural Foundation (EFC) støtter kulturelt samarbeid i Europa. Man kan søke støtte til prosjekter som enten (1) fremmer kulturelt samarbeid i en europeisk kontekst, eller (2) prosjekter som fornyer, fremmer eller evaluerer kulturelle tiltak i en europeisk kontekst. Organisasjoner i alle
europeiske land kan søke.

Søknadsfrister: 15. januar og 15. mars www.eurocult.org

eurocult@eurocult.org

Det europeiske ungdomsfondet
Det europeiske ungdomsfondet har som formål å yte tilskudd til multilaterale ungdomsaktiviteter på europeisk nivå. Ungdomsfondet arbeider for fred, forståelse og samarbeid mellom Europas og verdens nasjoner, i respekt for
menneskerettighetene og grunnleggende friheter.
Fondet støtter både internasjonale møter for ungdom eller ungdomsledere og
produksjon av dokumentasjon og informasjonsmateriell om ungdomsspørsmål.

Søknadsfrist 01. april. www.coe.fr/youth

eyf@coe.fr

United World Colleges
United World Colleges (UWC) er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme fred og forståelse gjennom utdanning. Skolen er toårig og fører til Internasjonal Baccalaureat (IB). Elevene går de to siste årene på videregående skole sammen med ungdommer fra mange andre land fra alle deler av verden.

Søknadsfristen er 1. februar. www.suva.no

Nordiska ungdomskomitéen
Nordiska ungdomskomitéen – prosjektstøtte Støtte til prosjekter for å øke barn og unges deltakelse i, kunnskap om og interesse for kultur, politikk og samfunn i Norden. (NB! min. tre land involvert).

Søknadsfrist: 28. februar www.norden.org

Nordplus junior
Utveksling av elever/lærlinger og lærere innen 16-19 årigers utdannelse. NORDPLUS-junior omfatter stipendier til elever og lærere, reiseutgifter til elever og lærere, planleggings- og initieringsarbeide samt til støtte til lærerutveksling.

Søknadsfrist: 15. mars www.programkontoret.se

Sleipnir
Formål: Gi unge kunstnere mulighet til å reise i Norden – reisestipend. Sleipnir støtter reiser i Norden og til Estland, Litauen, Latvia og
Nordvest-Russland.

Søknadsfrist: 1. mars
www.nifca.org

nftf@nftf.net

Nordplus Formål
Nordisk råd/Nordisk ministerråds program for å styrke det nordiskeutdannings- fellesskapet. Om lag 3500 studenter og lærere får hvert år stipend for å reise til et annet nordisk land. Universitet og høgskolenivå.

Søknadsfrist: 1. februar

Kontakt: din lokale høyskole eller universitet, eller Senter for
internasjonalt universitets-samarbeid, www.siu.no

Foreningen Nordens
Foreningen Nordens bidrag til elev- og lærerutveksling
Skolemedlemmer av Foreningen Norden har mulighet til å søke bidrag.

Søknadsfrist 1. februar www.norden.no

foreningen@norden.no

Svensk-norska samarbetsfonden
Allmenne bidrag kan søkes av foreninger, institusjoner samt enkeltpersoner for tiltak på det kulturelle området, samt virke for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold i Sverige og Norge. Fondet deler også ut kunstnerstipender for besøk på Malerhuset, Lofoten, Norge eller Gerlesborgsskolan i Sverige. Under året utdeles 10 stipendier à
SEK 10 000,-.

Søknadsfrist 15. januar.
www.norden.no

foreningen@norden.no

Idebanken
www.inu.no

Norsk Amatørteaterråd
Norsk Amatørteaterråd (NAT) forvalter «Amatørteaterfondet». Midlene skal gå til amatørteatervirksomhet blant barn og unge på lokalt plan. Fondet skal gi teatergruppene muligheter til å legge listen for egen utvikling litt høyere enn vanlig. Det kan også søkes reisestøtte og gjestespillsøtte fra fondet. Neste søknadsfrist utlyses først i år 2000. www.teater.no

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.