Årsrapport 2016

2016 har vært et innholdsrikt år for Ung Tiltakslyst. Mange spennende prosjekter med stort potensiale har fått økonomisk støtte. Ordningen ansees som velfungerende, og bidrar til økt entreprenørskap og innovasjon blant unge personer i Nord Trøndelag. Perioden har vært preget av strategisk planlegging, tjenesteutvikling og søknadsbehandling.

Ung Tiltakslyst skal virkeliggjøre ungdommers ideer og visjoner

Fra 01.01.2018 blir trøndelagsfylkene sammenslått, noe som betyr at ungdomssatsingene i de to fylkeskommunene også skal smeltes sammen og blir til en. Som følge av dette har styret i perioden tatt stilling til blant annet støtteordningens nye organisering og funksjon. Etter å ha sett på hva Ung Tiltakslyst ønsker av den nye ungdomssatsinga, kom styret frem til at sammenslåing kanskje medfører en del utfordringer, men også muligheter. Arbeidet med strategisk planlegging opp mot sammenslåingen vil fortsette i 2017.

Antallet søknader har holdt seg relativt stabilt sammenlignet med tidligere år. Dette viser at ordningen fortsatt er relevant, og treffer målgruppen. På grunn av den generelle samfunnsutviklingen kreves det imidlertid at ordningen kontinuerlig utvikles og tilpasses. For at Ung Tiltakslyst og ungdomssatsningen i fylket skal være relevant også i fremtiden, er det i løpet av perioden derfor blitt utviklet og lansert en folkefinansieringsløsning (Ung Crowdfunding). Dette er et gratis tilbud som legger opp til finansiering av prosjekter basert på individuell innsats gjennom støtte fra privatpersoner og lokalt næringsliv. Ung Tiltakslyst drifter systemet og administrer innsamlingene uten kostnad for brukerne. Tjenesten ble lansert i løpet av fjerde kvartal, og har allerede resultert i flere vellykkede innsamlinger.bilde framside-1

For meg personlig har oppgavene som styreleder i Ung Tiltakslyst vært både utfordrende, spennende og lærerike. Da jeg før ikke har innehatt en lignende funksjon vil lærekurven sies å ha vært relativt bratt. Det har gitt meg unike erfaringer jeg aldri ville vært foruten. Jeg vil spesielt dra frem miljøet i styringsgruppen, som i mine øyne er eksepsjonelt både faglig og sosialt. Det å se alle de gode søknadene har også vært en motivasjonsfaktor i arbeidet. Det har vist meg at ungdom er en uvurderlig ressurs som får til ekstremt mye med relativt beskjedne budsjetter. Ønsker å takke Nord-Trøndelag fylkeskommune, Daglig leder Birgitte Dillan, styringsgruppen og andre som har bidratt til å fremme innovasjon og entreprenørskap blant unge personer i regionen. Jeg følger meg beæret som har blitt gitt den tillitten vervet medfører.

Årsrapporten for 2016 finner dere her.

Christian Kjelland Bilstad

Styreleder

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.