Vil du sitte i styret i Ung Tiltakslyst?

Ung Tiltakslyst er fylkets ungdomsfond og fondet forvaltes av et eget styre. Styret er en del av fylkets medvirkningsorgan som er en del av ungdomsarbeidet til Nord-Trøndelag Fylkeskommune, og vi har ca 6 – 8 møter pr år. Kanskje er akkurat du den personen valgkomiteen ønsker skal være med å bestemme i 2017.

Meld din interesse slik at valgkomiteen får vite om deg HER. 

Valg av nytt styre og styringsgruppe gjøres på årsmøtet i NTBUR onsdag 1. mars og frist for å registrere sin interesse er 15. februar.

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen v/ Ole Martin, mob. 91559164

ung-logofarge