Prosjektstøtte gir resultater

I 2014 fikk prosjektet “Grendel” innvilget støtte fra Ung Tiltakslyst. Målet var å produsere en Grøsserkomedie med skuespillere fra både inn- og utland. Prosjektet ble filmet ferdig sommeren 2014. og hele høsten ble brukt til etterarbeid som redigering. I 2015 fikk prosjektet nytt tilskudd for å selge filmen inn på markedet. Resultatet var å lese i Trønder Avisa 21. januar. Hele 14. kinoer skulle vise spillefilmen fra Skogn.

Klipp fra Trønder Avisa 21.01.16
Klipp fra Trønder Avisa 21.01.16

Gjengen bak filmen er klar på at prosjektet har vært lærerrikt for alle involverte, og de sitter igjen med mange gode erfaringer. “Lærdommen og erfaringene er de viktigste resultatene som vi har med oss videre” skrev prosjektleder Tomas Grande i rapporten til Ung Tiltakslyst. Gjengen bak filmen har også knyttet gode bekjentskaper innen filmmiljøet i Trøndelag gjennom arbeidet med prosjektet. Det vil de dra nytte av i fremtida.

Her kan du se smakebiter fra filmen