Ny strategi – nye muligheter

I løpet av sommeren og høsten 2015 har styret i Ung Tiltakslyst jobbet med ny strategi. Resultatet er nye tanker, spennende ideer og framtidsvisjoner.

Ungdom skal bli sett, hørt og tatt på alvor.

Vi skal…

  • …gi økt motivasjon for gründerskap og nyskaping

Nye arbeidsplasser og gode lokalsamfunn skapes ikke av seg selv. For Ung Tiltakslyst er det viktig å bidra til at framtidas viktigste ressurs, nemlig dagens unge, tidligst mulig får prøve seg på ideutvikling og gjennomføring. Vi heier på deg som våger! På denne måten skaffer unge seg erfaringer og lærdom. Som både på kort og lang sikt er gull verdt. For den enkelte, men også for samfunnet rundt.

 

  • …gi økonomisk støtte til ungdomsstyrte prosjekter
    Ingen idé for liten, ingen idé for stor. Det er ungdommene som vet best hva morgendagen trenger. Hos oss kan du søke om støtte til akkurat det du har på hjertet. Vi har selvfølgelig ikke mulighet eller penger til å støtte alt og alle. Men husk at det verste som kan skje er at du får nei på søknaden din, med noen gode råd på kjøpet.

 

  • …bidra til å gjøre lokal førstelinjetjeneste og ungdomstjenester bedre
    «Sammen skaper vi den beste framtida». For Ung Tiltakslyst er samarbeid med andre aktører avgjørende for å lykkes. Gjennom dialog, bevisstgjøring og påtrykk ønsker vi å skape et stort og godt nettverk, som alltid er klar for å ta imot ungdoms pågangsmot og ideer med respekt og åpne armer.

 

  • …være en ressurs når det gjelder ungdomsstyrte prosjekter

Ung Tiltakslyst har gjennom samarbeid med utallige unge, opparbeidet oss en bred kompetanse knyttet til ungdomsstyrte prosjekter og etableringer. Denne kompetansen deler vi gjerne, gjennom dialog og erfaringsutveksling med øvrige tjenester som veileder unge. Men vi er aldri utlærte! Derfor er det viktig for oss å skape gode og effektive arenaer slik at nye mottakere fortløpende kan gi oss sine erfaringer og innspill.

 

  • …være en viktig og synlig læringsarena

Både unge og voksne i Nord-Trøndelag skal vite hva Ung Tiltakslyst er og bidrar med. Derfor er det viktig at vi deltar og er synlige, både på fysiske og digitale arenaer.

 

  • …skape næring, kultur, bosetting og livskvalitet

Ung Tiltakslyst støtter et bredt utvalg av ideer og prosjekter. Og resultatet betyr mye for flere enn mottakerne av innholdet i vår verktøykasse. Når vi bidrar litt, skaper de unge mye, i det samfunnet de utfolder ideen sin.