Alkymisten 2013

Er du mellom 18 og 35 år med en idé til noe som kan bli din egen bedrift? Da har Innovasjon Norge Nord-Trøndelag et tilbud til deg.

Innovasjon Nord-Trøndelag har et et skreddersydd tilbud til unge etablerere som heter Alkymisten. Målet er å lose etablerere gjennom den vanskelige utviklingsfasen. Dette er en unik sjanse til å arbeide med sin egen forretningsidé, og kanskje sin egen bedrift. Målet er å medvirke til å øke nyskapingen blant ungdom i fylket vårt og hjelpe ungdom frem mot etablering av lønnsomme bedrifter.
Alkymisten varer fra september til desember med 3 samlinger i denne perioden.

Det vil bli tre samlinger til høsten:
1. samling (idéutvikling) 17.-20. september 2013
2. samling (utviklingsfasen) 23.-25. oktober
3. samling (ferdigstilling) 11.-13. desember

Søknadsfrist:
fredag 16. august 2013

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på Innovasjon Norges hjemmesider.

Kontaktinformasjon:
Grethe Iversen Hestmo
e-post grethe.iversen.hestmo@innovasjonnorge.no
mobilnummer 958 58 677