Fikk støtte til hørselsklinikk

Ung Tiltakslyst gir hvert år tilskudd på tilsammen 450.000 kroner til ungdom i alderen 13-26 år. I 2012 var 70 prosent av de som søkte om tilskudd; gutter.

Men jenter både vil og kan
Sigrid Fløan Solum fra Namsos er utdannet audiograf. Ledige jobber innen dette feltet vokser ikke akkurat på trær, så da hun hørte at hun som drev hørselsklinikken i Namsos skulle slutte, kunne ikke Sigrid la sjansen gå fra henne. Hun tok over Hørselsklinikken Namdal i februar 2012, men åpnet ikke før mai. Dette fordi hun fortsatt holdt på med masteroppgave, i tillegg gikk hun på etablereropplæring.

Det var gjennom etablereropplæringen hun først hørte om Ung Tiltakslyst.

– Jeg var avhengig av støtte for å kunne videreutvikle hørselsklinikken, og fikk innvilget 20.000 kroner til å blant annet utarbeide hjemmeside, logo;  et kjennemerke, forteller hun.

Hun gjorde om bedriften til et AS og ved hørselsklinikken tilbys audiologiske tjenester; hørselsutredninger, høreapparattilpassning, service og kontroller. Hun har ikke angret et sekund etter at hun tok over bedriften, og synes det er moro å skape sin egen arbeidsplass. Hun ser at det stadig blir behov for audiografer ,og hun har også flere prosjekter på gang i forhold til bedriften.

– I første omgang håper jeg på å få en ansatt til, forteller hun. Det er nok å gjøre, og vi har et tilsig av nye kunder og brukere.

God hjelp fra Ung Tiltakslyst
Hun synes prosessen med å søke til Ung Tiltakslyst har gått veldig greit.

– De svarte fort, og var tydelig interessert i mitt prosjekt. De kom også til Namsos på befaring, noe jeg syntes var veldig bra.

Hun var avhengig av midler og har også fått tilskudd fra samkommunen.

Råd til andre med en god ide
Hun råder alle som har veldig lyst til noe , og drivkraften er stor nok, om å satse. I tillegg til at man snakker med fagfolk.

– Hopp i det , det viktigste er å ha tro på seg selv, avslutter Sigrid.

 

Les mer om hørselsklinikken her:

www.horselnamdal.no