”Kom UT” – Verdal og Levanger først ute!

Ungdomsrådene i Verdal og Levanger er nå i gang med Kom UT satsing!  De er dermed de første ungdomsrådene som skal være med på å fordele midler i fra Ung Tiltakslyst sitt fond. Gjennom lokal medvirkning skal vi samme skape økt ungdomsinitiativ.

Representanter fra Verdal og Levanger ungdomsråd, Eline Sandnes og Rune F. Moen er to av de som har fått opplæring i behandling av Ung tiltakslysts søknader.

Levanger og Verdal er de første kommunene som er i gang med Kom UT satsing. Med desentralisert behandling av søknader, samt tettere oppfølging av søkere håper Ung Tiltakslyst å møte behovet for et sterkt lokalt næringsapparat for ungdom. Satsingen vil gjennom høsten ha fokus på kompetanseheving ute i kommunene slik at ungdommer med ideer får den hjelp og støtte de trenger lokalt.

Ung Tiltakslyst tilbyr i dag veiledning og økonomisk støtte til prosjekter og firmaetableringer for ungdom mellom 13-26 år, og slik bidra til flere ungdomsstyrte prosjekter og ”unge etableringer” i Nord-Trøndelag.  Gjennom desentralisert søknadsbehandling og kursing i kommunene skal vi øke engasjementet og initiativet.

Steinkjer Næringsselskap sammen med Ung Tiltakslyst gjennomførte i perioden 2008 – 2010 en prøvepilot med Ung tiltakslystkommune. Prosjektet Kom UT er en videreføring og videreutvikling av piloten. Det er nå jobbet godt med å få på plass en utvidet satsing på Ung Tiltakslyst i kommunene og i alt 7 kommuner er foreløpig med i prosjektet. Dette setter Verdal, Levanger og de andre kommunene på kartet når det gjelder ungdomssatsing, næring og kultur.

Ung Tiltakslyst innvilger hvert år støtte til 40 – 50 ungdomsprosjekter i fylket, og nå vil ungdomsrådene sette i gang med informasjon om støtteordningen og behandlingen av søknadene til utvikling av prosjektideer lokalt.