Ung Kraft

Som forfatteren av boka sier: ”Satsing på ungdom er ikke noe man kan gjøre et krafttak på én gang, og så forblir det et fokusområde for politiske ledere i evig tid”.

Boka ”Ung Kraft” er en dokumentasjon over små og store hendelser som har hatt betydning for ungdomsfokuset i Nord-Trøndelag de siste 30 årene. Det gir et klart bilde på at det er de små grepene som sammen gjør en forandring. Gjennom å bygge stein for stein, har Nord-Trøndelag fått mye oppmerksomhet når det gjelder ungdomsarbeid og ungdomsmedvirkning. Med det som grunnlag, kan vi ikke nå slippe taket! Vi må fortsette å jobbe for å utvikle ungdomssatsinga.  Hvert steg man tar, bør legge grunnlaget for et nytt. På den måten vil vi også i framtida kunne bli brukt som gode eksempler når folk fra andre kanter av landet snakker om hvordan godt ungdomsarbeid skal drives. Det nye fylkesrådet i Nord-Trøndelag har gjennom sin politiske plattform vist at de fortsatt setter ungdom som et prioritert satsingsområde.

Boka kan gi oss kunnskap om historien fram til i dag, og forhåpentlig inspirasjon til å fortsette på historien. Vi har alltid blanke ark foran oss og kan forme framtida sammen. Med fylkets visjon, ”Her alt e mulig – uansett” som utgangspunkt, ønsker jeg deg en riktig god lesning, og håper du lar deg inspirere!