Ansvarlige og organisering

Ansvarlig i fylkeskommunen

Birgitte Skjørholm Dillan


Tlf: 99 64 21 60
E-post: birdi@trondelagfylke.noUFU

En av suksesskriteriene er et godt samarbeid mellom unge og voksne. Alle søknadene vil bli vurdert av ungdommer fra Ungdommens fylkesutvalg, og de utarbeider forslag til fordeling av tilskuddene.